SC GROUP
  JAUNUMI PAKALPOJUMI INFORMĀCIJA PAR MUMS NODERĪGAS SAITES   SC GROUP

Noderīgas saites

Latvijas Jūras Administrācija - www.lja.lv
 • <+> LJA pakalpojumu cenrādis
 • <+> Iesnieguma veidlapas forma pārbaudēm
 • <+> Informācija par atzītajām aizsardzības organizācijām
 • Nacionālā Vienotā informācijas sistēma SafeSeaNet (SSN/SKLOIS) - <+>

  Starptautiskā ISPS kodeksa datu bāze - <+>

  Mazās un lielās ostu pārvaldes:

  Rīgas Brīvosta - www.freeportofriga.lv
  <+> Nolikums par caurlaižu režīmu Rīgas Brīvostā
  <+> Rīgas Brīvostas Ārkārtas situāciju plāns

  Venspils brīvostas pārvalde - www.portofventspils.lv
  Liepājas SEZ ostas pārvalde - http://www.liepaja-sez.lv/
  Mēsraga ostas pārvalde - www.mersragsport.lv
  <+> Caurlaižu režīma nolikums
  Skultes ostas pārvalde - www.skulteport.lv
  Salacgrīvas ostas pārvalde - www.salacgrivaport.lv
  Rojas ostas pārvalde - www.rojaport.lv

  Valsts drošības dienests - www.vdd.gov.lv

  Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests (MRCC) - www.mrcc.lv

  Latvijas Valsts Robežsardze- www.rs.gov.lv

  LR Valsts policija - www.vp.gov.lv

  VID - Rīgas muitas administrācijawww.vid.gov.lv

  Pārtikas un veterinārais dienestswww.pvd.gov.lv

  Informācija par noziedzības stāvokli Latvijā :

  Latvijas Republikas normatīvie akti - www.likumi.lv

  LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs - www.ic.iem.gov.lv

   

  --------------------
  JAUNUMI PAKALPOJUMI INFORMĀCIJA PAR MUMS NODERĪGAS SAITES
  SIA “SC GROUP”
  Brīvības iela 62-19, Rīga, LV-1011, Latvija, Mob.tel. +371 29227329, e-pasts: info@scgroup.lv