SC GROUP
  JAUNUMI PAKALPOJUMI INFORMĀCIJA PAR MUMS NODERĪGAS SAITES   SC GROUP

 

Atzītās Aizsardzības Organizācijas SIA "SC GROUP" darbību apliecinošie dokumenti

 1. <+> SIA „SC GROUP” komersanta reģistrācijas apliecība.
 2. <+> SIA „SC GROUP” ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas apliecība.
 3. <+> VAS „Latvijas Jūras administrācijas” kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas lēmums par atbilstības sertifikāta izsniegšanu SIA „SC GROUP”.
 4. <+> VAS „Latvijas Jūras administrācijas” kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas lēmums par SIA „SC GROUP” izstrādātās aizsardzības personāla apmācību programmas apstiprināšanu.
 5. <+> VUGD Rīgas pilsētas pārvaldes Ziemeļu rajona brigādes komandiera apstiprinājums par SIA „SC GROUP” civilās aizsardzības plānu izstrādāšanu klienta vārdā.
 6. <+> VUGD Rīgas pilsētas pārvaldes Kurzemes rajona brigādes komandiera apstiprinājums par SIA „SC GROUP” civilās aizsardzības plānu izstrādāšanu klienta vārdā.
 7. <+> Latvijas ugunsdzēsības asociācijas un mācību centra „PREVENTA” izsniegta (-s) apliecība - sertifikāts par, ka SIA „SC GROUP” ir tiesīga veikt civilās aizsardzības plānu izstrādi.
 8. <+> Latvijas Jūras administrācijas izsniegts Atzītas Aizsardzības Organizācijas Atbilstības Sertifikāts.
 9. <+> Latvijas Drošības Biznesa Asociācijas biedra reģistrācijas apliecība
 10.  

  SIA "SC GROUP" rekvizīti

  SIA “SC GROUP”
  VRN.  40003858447
  A/S Swedbank HABALV22 
  Konts.:LV02HABA0551038011662
  Juridiskā adrese un biroja adrese: Brīvības iela 62-19, Rīga, LV-1011, Latvija
  Mob.tel. 29227329
  e-pasts: info@scgroup.lv
  Web: http://www.scgroup.lv


   

  Elektronisko datu apmaiņa

  Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 760 (15.11.2007) "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" SIA SC GROUP informē, ka bez MK noteikumos Nr. 473 (01.07.2005) "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" noteiktajiem datu apmaiņas formātiem - TXT, RTF, XML (teksta dokumentiem), JPEG, TIFF, PNG, CGM (grafiskajiem dokumentiem), RAR, ZIP (arhīviem), SIA "SC GROUP" dokumentu apmaiņai pieļauj arī datu formātus DOC, DOCX (teksta dokumentiem), GIF, CDR, AI (grafiskajiem dokumentiem) un ARJ, GZIP (arhīviem).

   

  Autortiesību deklarācija

  <+> Dokuments iesniegts LR Satiksmes Ministrijas VAS "Latvijas Jūras Administrācija" Kuģu un Ostu aizsardzības inspekcijai 16.01.2008.

   

  Lapa pēdējo reizi pārskatīta: 17.05.2019

--------------------
JAUNUMI PAKALPOJUMI INFORMĀCIJA PAR MUMS NODERĪGAS SAITES
SIA “SC GROUP”
Brīvības iela 62-19, Rīga, LV-1011, Latvija, Mob.tel. 29227329, e-pasts: info@scgroup.lv