SC GROUP
  JAUNUMI PAKALPOJUMI INFORM?CIJA PAR MUMS NODERĪGAS SAITES   SC GROUP

[19.05.2019.] Par OIAV un OIAVv atjaunojošajām apmācībām.

Saskaņā ar MK Noteikumu Nr.746 "Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību" 226.punktu “Ostu un ostu iekārtu aizsardzības virsnieku apmācību veic pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trijos gados. Pēc izietā apmācības kursa beigšanas ostas un ostas iekārtas aizsardzības virsnieks iesniedz KOAI kursa beigšanu apliecinošus dokumentus (piemēram, sertifikāts par sagatavošanas kursu pabeigšanu, sertifikāts vai cits apliecinājums par ostas vai ostas iekārtas aizsardzības virsnieka apmācības pabeigšanu)”, SIA “SC GROUP” piedāvā OIAV un OIAVv atjaunojošās apmācības. Apmācību ilgums 8h.

[07.01.2016.] Par izmaiņām Likumdošanā. SVARĪGI.

Pirmkārt: 2015.gada 22.decembrī ir pieņemti un 2015.gada 31.decembrī ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 746 “Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību”. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 22. augusta noteikumus Nr. 682 "Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu" un Ministru kabineta 2007. gada 13. novembra noteikumus Nr. 748 "Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību".

Otrkārt: 2015.gada 22.decembrī ir pieņemti un 2015.gada 31.decembrī ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 745 “Atzīto aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība”. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 13. novembra noteikumi Nr. 767 "Noteikumi par atzītajām aizsardzības organizācijām kuģošanas un ostu darbības jomā".

[11.03.2015.] Paziņojums par izmaiņām uzņēmuma valdē.

No 2015.gada 11.marta uzņēmuma SIA „SC GROUP” vienīgais valdes loceklis ir Aldis Krieviņš. Uzņēmums turpina sniegt visus pakalpojumus, konsultēt ostas un ostu iekārtas visos aizsardzības jautājumos, gatavot aizsardzības plānus, veikt virsnieku, aizsardzības organizācijas darbinieku un pārējo darbinieku apmācības, kā arī organizē apmācības un mācības ostas iekārtās, atbilstoši ISPS kodeksā, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajām prasībām.

[10.07.2013.] Paziņojums par apmācību.

Apmācība "Kuģu tauvotāju apmācība ar Latvijas Jūras akadēmijas Mācību centru" SIA „SC GROUP” sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmijas mācību centru rīko semināru „Kuģa tauvotāju apmācībai”, kas notiks 2013.gada jūnijā vai augustā pēc grupas (vismaz desmit dalībnieki) nokomplektēšanas.

<+> Reģistrācijas anketa.
<+> Apmācību laika tabula.
<+> Izskatāmās tēmas.

[20.05.2013.] Paziņojums par apmācību 31.05.2013.

Apmācība "Drošs darbs ar Nacionālo Vienoto informācijas sistēmu SafeSeaNet" notiks piektdien. 31. maijā 11:00 - 13:00 SIA "SC GROUP" birojā F. Sadovņikova ielā-21.

<+> Reģistrācijas anketa.

[20.05.2013.] Paziņojums par semināru 31.05.2013.

Seminārs paredzēts „Ostas, Ostas iekārtas aizsardzības virsniekam, tā vietniekam (-iem) un uzņēmuma atbildīgām personām”.

<+> Reģistrācijas anketa.
<+> Apmācību laika tabula.

[22.03.2013.] [!!!] Paziņojums par 04.04.2013. semināra pārcelšanu uz 05.04.2013. [!!!]

Sakarā ar izmaiņām LR NBS Militārās policijas instruktoru darba grafikā, 2013. gada 04. aprīļa seminārs par tēmām, saistītām ar sprādzienbīstamām, ķīmiskam, bioloģiskām, radioaktīvām, viegli uzliesmojošām u.tml. vielām, kas tiek izmantotas terorismā, tiek pārcelts uz 2013.gada 05.aprīli.

<+> Reģistrācijas anketa (izmainīta).

[29.03.2013] Priecīgas Lieldienas!

SIA "SC GROUP" vēl visiem Priecīgas Lieldienas!

<+> Lieldienu apsveikums.

[22.03.2013.] Paziņojums par semināru 04.04.2013.

Sadarbībā ar LR NBS Militārās policijas instruktoriem, kas specializējas sprādzienbīstamu, ķīmisku, bioloģisku, radioaktīvu, viegli uzliesmojošām u.tml. vielām, kas tiek izmantotas terorismā, 2013.gada 04.aprīlī tiek rīkots seminārs.
P.S. apmācību dalībnieku skaits ierobežots - nepārsniedzot 22 dalībniekus.

<+> Reģistrācijas anketa.

[13.02.2013.] SIA "SC GROUP" sāk sniegt jaunu pakalpojumu - lietotāju apmācību ar darbam ar SafeSeaNet sistēmu

Apmācība paredzēta OIAV, to vietniekiem un uzņēmumu atbildīgajām personām, kurām darba pienākumu veikšanai nepieciešama piekļuve Nacionālajai Vienotajai informācijas sistēmai SafeSeaNet saskaņā ar 04.08.2009 MK nr.857. Apmācību programma "Drošs darbs ar Nacionālo Vienoto informācijas sistēmu SafeSeaNet" ir saskaņota ar NBS JSF Krasta apsardzes dienestu. Apmācību organizācijas laikā sniedzam rekomendācijas un atbalstu formalitāšu kārtošanā, kuras saistītas ar lietotāja piekļuves izveidošanu SafeSeaNet sistēmai.

<+> Reģistrācijas anketa.

[04.02.2013.] 2013. gada 4-8. februāra periodā SIA SC GROUP sadarbībā ar valsts kompetentajām institūcijām organizē mācības savu klientu Ostas iekārtās.

Mācības paredzētas SIA "WOODISON TERMINAL" un SIA "VL Bunkerings" Ostas iekārtām. Mācībās paredzēts atstrādāt 2. aizsardzības līmeņa ieviešanu, kā arī informācijas apmaiņu, izmantojot Nacionālo Vienoto informācijas sistēmu SafeSeaNet.

[21.01.2013.] Paziņojums par teorētisko apmācību un praktisko nodarbību veikšanu 2013.gada 31. janvārī.

Apmācības notiek laika posmā no pulksten 10:00 līdz 14:00. Apmācība paredzēta Rīgas Brīvostas komersantiem „Ostas iekārtas aizsardzības organizācijas (apsardzes) personālam un uzņēmuma atbildīgajām personām, kuru pienākumi cieši saistīti ar Ostas iekārtas aizsardzību”.
Ieteicams: šajos objektos par drošību un aizsardzību saistītu pakalpojumu sniedzošu uzņēmuma vadītājiem, kā arī atbildīgajiem darbiniekiem, kuru pienākumi cieši saistīti ar kravas operāciju nodrošināšanu ar kuģi.

<+> Reģistrācijas anketa.
<+> Izskatāmās tēmas.

[13.01.2013.] Paziņojums par teorētisko apmācību un praktisko nodarbību veikšanu 2013.gada 18. janvārī, laika posmā no pulksten 09:00 līdz 13:00.

Apmācība paredzēta Rīgas Brīvostas komersantiem „Ostas iekārtas aizsardzības organizācijas (apsardzes) personālam un uzņēmuma atbildīgajām personām, kuru pienākumi cieši saistīti ar Ostas iekārtas aizsardzību”.
Ieteicams: šajos objektos par drošību un aizsardzību saistītu pakalpojumu sniedzošu uzņēmuma vadītājiem, kā arī atbildīgajiem darbiniekiem, kuru pienākumi cieši saistīti ar kravas operāciju nodrošināšanu ar kuģi, bīstamām, ugunsnedrošām kravām un kam ir nepieciešams darba pienākumu veikšanai apmeklēt IPZ.

<+> Reģistrācijas anketa.
<+>
Izskatāmās tēmas.

--------------------
JAUNUMI PAKALPOJUMI INFORMĀCIJA PAR MUMS NODERĪGAS SAITES
SIA “SC GROUP”
Brīvības iela 62-19, Rīga, LV-1011, Latvija, Mob.tel. +371 29227329, e-pasts: info@scgroup.lv