SC GROUP
  JAUNUMI PAKALPOJUMI INFORMĀCIJA PAR MUMS PAR MUMS   SC GROUP

PAKALPOJUMI

1. Atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 746 “Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību” pieņemti 22.12.2015. prasībām, konsultējam un palīdzam sagatavot:

1.1 Ostas aizsardzības plānus;
1.2 Uzņēmumu (ISPS subjekti) Ostas iekārtas, tai skaitā Apvienoto uzņēmumu Ostas iekārtas (-u) aizsardzību plānus;
1.3 Ostas, Ostas iekārtas (-u) teritorijā esošo uzņēmumu un sadarbības partneru aizsardzības pasākumu plānus saistībā ar Ostu, Ostas iekārtu (-ām). Ārkārtas situāciju plānus komersantiem un uzņēmumiem Ostas, Ostas iekārtas teritorijās.
1.4 Esošo Ostas, Ostas iekārtas (-u) un uzņēmumu aizsardzību plānu un pasākumu izmaiņu, grozījumu sagatavošanu.

P.S. Uz šī paziņojuma izvietošanas bridi, mūsu vairākiem klientiem ir sagatavoti aizsardzības plāni un saņemti atbilstības apstiprinājumi no VAS „Latvijas Jūras administrācija” Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas.

2. Atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 745 “Atzīto aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība” un atbilstoši Dalībvalsts pilnvarotās organizācijas VAS „Latvijas Jūras administrācija” apstiprinātas apmācību programmas, veicam Ostās, Ostu iekārtās strādājošā aizsardzības personāla un pārējā personāla apmācību. Apmācību kursa absolventiem izsniedzot apmācību apliecinājumus (sertifikātus). Apstiprinātās apmācību programmas ir:

<+> Ostas, Ostas iekārtas aizsardzības virsniekiem (18 stundas);
<+> Ostas, Ostas iekārtas, uzņēmumu personālam, kuru pienākumi cieši saistīti ar aizsardzību (9 stundas 30 min.);
<+> Ostas teritorijā strādājošam personālam (8 stundas);
<+> Ostas, Ostas iekārtas aizsardzības virsniekiem un vietniekiem atjaunojošais kurss (8 stundas).

3. Slēdzam sadarbības līgumus par konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu ISPS (code) jautājumu risināšanā. Līguma priekšmetā iekļaujot pakalpojumus:

3.1 Ostas iekārtas aizsardzības plāna uzraudzība, konsultāciju sniegšana, izmaiņu un grozījumu sagatavošana (šo izmaiņu ietvaros, visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tai skaitā prasībām kas saistītas ar kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtību).
3.2. Aizsardzības sistēmas uzlabošanas rekomendāciju sniegšana un konsultēšana, informācijas sniegšana par pieņemtiem un plānotiem normatīviem aktiem un likumiem saistībā ar Ostu, Ostas iekārtu – atbilstoši Atzītas aizsardzības organizācijas statusam.
3.3. Ostas iekārtas personāla un Ostas iekārtas aizsardzības organizācijas darbinieku apmācību, nodarbību un mācību organizēšanu un veikšanu atbilstoši ISPS kodeksa un Latvijas Jūras administrācijas prasībām – pēc aizsardzības plāna pielikumā pievienotās apmācību programmas.
3.5. Risināt (kā Klienta pilnvarotā persona) visus ar Ostas iekārtu saistītos aizsardzības pasākumu jautājumus ar valsts institūcijām un to pilnvarotiem pārstāvjiem - Ostas iekārtas aizsardzības plāna ietvaros.

P.S. Līgums palīdzēs plānot un īstenot ilgtermiņa sadarbībai noteiktos mērķus.

4. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība” prasībām izstrādājam:

4.1. Pašvaldības civilās aizsardzības plānus, sadarbībā ar VUGD teritoriālo struktūrvienību un attiecīgo pašvaldību;
4.2. Komersanta objekta civilās aizsardzības plānus;
4.3. Iestādes civilās aizsardzības plānus.

5. Projektējam, izgatavojam (sadarbībā ar partneriem) un uzstādam Ostās lietojamās informatīvās zīmes un apzīmējumus:

5.1 Projektējam un maketējam ostām likumā noteiktos nepieciešamos drošības un informatīvos apzīmējumus;
5.2 Projektējam un maketējam zīmes un apzīmejumus, kas lietderīgi uzņēmumu darbības efektivitātes uzlabošanai;
5.3 Izgatavojam zīmes un apzīmējumus (kopa ar sadarbības partneriem) - zīmju plāksnes, uzlīmes, u.t.t.;
5.4 Nepieciešamības gadījuma veicam zīmju uzstādīšanu klienta objektos.

<+> Ostās lietojamo informatīvo zīmju un apzīmējumu apkopotais katalogs (saskaņots ar Latvijas Jūras administrāciju, Rīgas Brīvostas Pārvaldi, Valsts Robežsardzi, Krasta Apsardzes Dienestu, Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas Dienestu un Valsts Ieņēmumu Dienesta Muitas Pārvaldi) v2.3;

6. Pēc NBS JSF Krasta apsardzes dienesta saskaņotas programmas "Drošs darbs ar Nacionālo Vienoto informācijas sistēmu SafeSeaNet" veicam OIAV, to vietnieku un uzņēmumu atbildīgo personu apmācību darbam ar SafeSeaNet sistēmu, sniedzam rekomendācijas un atbalstu formalitāšu kārtošanā, kuras saistītas ar lietotāja piekļuves izveidošanu SafeSeaNet sistēmai.

<+> Apmācību programma "Drošs darbs ar Nacionālo Vienoto informācijas sistēmu SafeSeaNet".
<+> NBS JSF Krasta apsardzes dienesta10.12.2012 vēstule Nr.05.6-226 par apmācību programmas saskaņošanu.
<+> Reģistrācijas anketa apmācībām.

 

Lapa pēdējo reizi pārskatīta: 17.05.2019

--------------------
JAUNUMI PAKALPOJUMI INFORMĀCIJA PAR MUMS NODERĪGAS SAITES
SIA “SC GROUP”
Brīvības iela 62-19, Rīga, LV-1011, Latvija, Mob.tel. +371 29227329, e-pasts: scgroup@scgroup.lv